Kevytyrittäjyys ja itsensä työllistämisen tavat

Valmistaudu tulevaisuuden työelämään - mitä juuri sinulla on tarjottavana työmarkkinoille?

Itsensä työllistäjä on kokoava termi esimerkiksi yksinyrittäjille, ammatinharjoittajille ja freelancereille. Tulevaisuudessa elanto saatetaan hankkia yhä useammin monista eri lähteistä ja tekemällä eri asioita. Maa- ja metsätalousyrittäjyyteen on yhdistetty jo pitkään liitännäiselinkeinoja.

Maaseudun ”moniosaajat” myös mahdollistavat kotiseudulla asumisen esimerkiksi monelle ikäihmiselle, eri palveluiden muodossa. Yrittäjät tekevät monipuolista yhteistyötä ja ulkoistavat omia töitään. Lyhytkestoista työtä ja palveluita voidaan tarjota ja ostaa joustavammin yrittäjämäisen itsensä työllistämisen avulla, varsinaisen yrittäjyyden lisäksi esimerkiksi kevytyrittäjänä hyödyntäen tarjolla olevia laskutuspalveluita. Näin kenen tahansa on helppo tarjota työpanostaan yrittäjämäisesti ja yrittäjän tai kuluttajan on helpompi ostaa työpanosta.

Rekrytoinnin ammattilaiset näkevät pitkällä aikavälillä alihankinnan, rekrytoinnin ja vuokrauksen rajojen hälvenevän, ja organisaation koosta tai mallista riippumatta resursointi muuttuu joustavammaksi. Itsensä työllistämisen nähdään yleistyvän eri toimialoilla ja mullistavan työmarkkinoita enemmän kuin aikanaan määräaikaisen työn lisääntyminen.

Palkkatyön, yrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

Elinkeinojen muuttaessa muotoaan esimerkiksi itsensä työllistäminen tarjoaa keinon pärjätä työmarkkinoilla tulevaisuudessakin, hyödyntämällä omaa osaamista ja resursseja monipuolisesti.

YHTEISTYÖ-KUMPPANUUS: Töitä Suomesta Oy ja FREE.fi ovat laittaneet talikot yhteen ja kädet saveen!

Yhdessä Töitä Suomesta ja FREE.fi pyrkivät parantamaan maaseudun työllisyyttä ja helpottamaan tilojen tulevaa kesää vallitsevassa poikkeustilanteessa. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan helpottavia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja työntekoon ja sen aloittamiseen. 

Yhdessä olemme voimakkaampia ja tämän vuoksi uskomme, että voimme vaikuttaa maaseutujen työllisyyteen entistäkin tehokkaammin. 

Tutustu kevytyrittäjyyteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin osoitteessa FREE.fi!

FREE.fi
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta